Partago

From Platform Coop Brussels
Jump to: navigation, search

= cooperative de partage de voitures electriques, a Gand et allieurs

URL = https://www.partago.be/

In het Nederlands

"Partago is niet zomaar een bedrijf. Partago is een coöperatie. Een coöperatie is een bedrijf in handen van burgers. Elke burger die Partago wil gebruiken, is namelijk voor een klein stukje mede-eigenaar, ook coöperant genoemd, van Partago.

Je wordt coöperant van Partago door één of meer deelbewijzen van Partago te kopen. Elke burger kan maximaal €5.000 investeren. Met dit geld bouwen we elke dag verder aan meer duurzame mobiliteit.

De missie van Partago is een leefbare omgeving helpen creëren. Dit doen we door samen elektrisch te rijden. Meer propere lucht, meer rust, meer plaats. Maar ook door meer hernieuwbare energie in onze auto's te krijgen. Als je bij ons komt, dan toon je jouw betrokkenheid bij het realiseren van ons doel!

Als coöperatie heeft Partago natuurlijk geen winst als doel. Winst is enkel een middel en noodzakelijk voor een bedrijf. Alle winst blijft in de coöperatie Partago. Dit is een duidelijk principe. Jaarlijks bestemt Partago de winst om meer duurzame mobiliteit te realiseren. Alle gebruikers van Partago hebben één stem, ongeacht hun financiële inbreng, om mee te stemmen over de winstbestemming.

Investeringen in duurzame mobiliteit zijn nodig. Onze gebruikers brengen hiervoor het nodige aantal deelbewijzen samen. Partago biedt echter slechts een beperkte financiële vergoeding voor dit kapitaal. Er is dus geen excessieve winstafroming. Het bestuur zetelt onbezoldigd. Wat meer is, als bedrijf met een impact, bestemt Partago jaarlijks 5% van de winst voor ondersteuning van projecten met een duurzame maatschappelijke impact. Dit staat in onze regels.

Door deze coöperatieve regels, is Partago cvba erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie van België als een echte coöperatie! De regels van onze coöperatie staan neergeschreven in onze wettelijke statuten." (https://www.partago.be/onze-cooumlperatie.html)